Najczęściej wykorzystywane formy reklamy

Reklama niejedno ma imię. Każdy marketingowiec zna tą zasadę i kieruje się nią w swojej pracy. Strategia reklamy firmy musi opierać się na różnych, wspólnie uzupełniających się działaniach.

Na stronach wielu drukarni można znaleźć ciekawą ofertę, która uświadomi klientów, że tak naprawdę druk w tej branży ma nieocenioną wartość. Do najczęściej wykorzystywanych form reklamy zaliczą się:

  • reklamy radiowe i spoty telewizyjne,

  • ulotki, banery, katalogi,

  • identyfikacja wizualna,

  • gadżety promocyjne,

  • marketing internetowy.